Niet zomaar een persoonlijkheidstest

Deze test is niet zomaar een persoonlijkheidstest. Deze test vertelt u meer over professionele voorkeuren, overtuigingen en toekomstige carrièremogelijkheden. Hij kan worden ingezet om advies en begeleiding te bieden aan medewerkers (interne mobiliteit of carrièreplanning), aan werknemers die zich willen herscholen, aan werkzoekenden of studenten.

De voordelen van Evolution

Ontdek de voordelen van Evolution

Maak zelfontplooiing en professioneel succes mogelijk
Betrek uw medewerkers
Optimaliseer de prestaties van uw medewerkers
Begeleid het aanwezige talent bij hun professionele ambities

Onze professionele vragenlijst Evolution

Een ongeëvenaarde tool voor carrièremanagement

Analyseer uw medewerkers in twee domeinen: de professionele resources en het professioneel profiel.

Die professionele resources zetten de medewerker ertoe aan om beter te presteren en tevreden te zijn in een beroep of taak. Het gaat dan om motivatie, interpersoonlijke vaardigheden, plaats op de arbeidsmarkt, carrièreplannen …

Het professioneel profiel hangt samen met de resources. Het is een belangrijke voorspeller van succes. Hier gaat het om het type organisatie, de functies en de beroepen die de voorkeur van de medewerker wegdragen.

Vind de juiste match tussen de medewerker en de geschikte werkomstandigheden

De match tussen de medewerker en de werkomstandigheden komt tot stand dankzij innovatief onderzoek op basis van tweeledige data-analyse:

Een beschrijvende analyse: datamining bij meer dan 29.000 personen, om het representatieve gedrag in verschillende functies en sectoren te kunnen meten.

Een voorspellende analyse: een longitudinaal onderzoek bij 1.490 personen die sinds 2006 twee keer per jaar werden getest, om per type bedrijf en per type functie te achterhalen welk profiel succesvol is.

Bezorg het aanwezige talent een carrièremanagement op maat!

Haal alles uit een interactief en modulair verslag!

Interactieve aanpak, zodat de beoordeelde wordt betrokken bij de resultaten. Modulaire aanpak, zodat u het verslag kan afstemmen op uw organisatie.

Interesse in Evolution?

Ons team helpt u graag.

CONTACTEER ONSof begin nu met een gratis test
Deze klanten maken gebruik van Evolution om de professionele plannen van hun medewerkers vorm te geven!

Een opleiding over onze hulpmiddelen maakt deel uit van onze deontologische en wetenschappelijke visie.

Stap in het certificeringsprogramma van Evolution, virtueel of ter plaatse, in uw bedrijf of bij ons. Dankzij ervaren lesgevers en een eigen opleiding leert u snel hoe u deze psychometrische tool kunt inzetten tijdens uw interviews.

Twee mogelijke opleidingsvormen: 2 u online les en 1 dag ter plaatse | 6u online les

CONTACTEER ONS