Een persoonlijkheidstest, maar niet enkel en alleen...

Het rapport is zeer uitgebreid en genuanceerd en beschrijft de kandidaat zo nauwkeurig mogelijk - 95% van de beoordeelden vindt de beschrijving van hun gedrag "accuraat". Hierdoor kan tijdens het feedbackgesprek een klimaat van vertrouwen en objectiviteit tot stand gebracht worden tussen de beoordeelde en de beoordelaar.

Voordelen van de Echo persoonlijkheidstest

Ontdek de voordelen van Echo - Een frisse en eerlijke kijk op soft skills 🧐

Onderbouw je beslissingen
Analyseer het unieke van iedere mens
Stimuleer een relationele aanpak
Identificeer de soft skills van uw kandidaten en medewerkers

Met onze persoonlijkheids- en professionele motivatietest

Een nauwkeurige en innovatieve meting

Onze vragenlijst, die voldoet aan de strengste internationale psychometrische normen, is gebaseerd op innovatieve ontwikkelings- en validatieprincipes volgens de IRT (Item Response Theory), om uiterst betrouwbare en relevante gegevens te verschaffen, en je zo in staat te stellen te begrijpen wie jouw werknemer werkelijk is. In minder dan 15 minuten, kun je:

  • zijn of haar motivaties evalueren en in kaart brengen wat voor soort professionele contexten aan deze noden kunnen voldoen
  • inzicht krijgen in de soft skills, sterke punten en groeipunten
  • het zelfbeeld en de zelfkennis van de persoon in kwestie analyseren
  • de arbeidsrelatie en engagement ten aanzien van de organisatie beter begrijpen

Een integratief en toekomstgericht competentiemodel

Influence, Decision, Efficiency, Agility, Cooperation: het IDEAC® Competentiemodel, het hart van Echo, richt zich op de belangrijkste soft skills die nodig zijn om de huidige en toekomstige uitdagingen voor jouw organisatie aan te gaan. 

IDEAC®, ontwikkeld door onze R&D-afdeling, is het resultaat van een praktijkanalyse bij HR-professionals, aangevuld met een prospectieve studie op basis van recent onderzoek naar de competenties van de 21e eeuw. Het IDEAC®-model is wetenschappelijk gevalideerd, gepubliceerd en gepresenteerd op de World Conference on Personality.

Een duidelijke, genuanceerde en wetenschappelijk onderbouwde rapportage

Echo biedt HR-professionals, psychologen, managers, maar ook degenen die geëvalueerd worden, een duidelijk rapport, dus direct bruikbaar voor een gesprek erover en om zelfkennis te ontwikkelen.

- Positionering van de kandidaat op de 9 motivatoren gelinkt aan werktevredenheid.

- Identificatie van het voorkeursgedrag van de kandidaat bij de uitvoering van zijn/haar activiteiten, en positionering op de belangrijkste soft skills op het werk:

  • Zich uitspreken & Verenigen [Influence].
  • Evalueren & Kiezen [Decision].
  • Structureren & Beheren [Efficiency].
  • Zich aanpassen & Initiatief nemen [Agility]
  • Uitwisselen & Bijdragen [Cooperation].

- Beschrijving van het functioneren van de persoon met betrekking tot 4 onderdelen van het gewenste psychologische contract en welke factoren het engagement zullen bevorderen of belemmeren.

Een analyserapport, voorbehouden aan de gecertifieerde gebruiker, verschaft bijkomende informatie over de persoonlijkheidskenmerken en de intra-individuele gedragsflexibiliteit, om alle gedragsmatige nuances te kunnen begrijpen op basis hiervan het gesprek vorm te geven.

Interesse in Echo?

Ons team helpt u graag.

CONTACTEER ONSof begin nu met een gratis test
Deze klanten maken gebruik van Echo voor betere besluiten inzake aanwervingen en talentmanagement

De opleiding voor het gebruik van de tools is een fundamenteel onderdeel van onze deontologische en wetenschappelijke aanpak

Het accreditatieparcours van Echo bestaat uit 21 uur, verdeeld over 2 sessies (2 opeenvolgende dagen en 1 dag), die van op afstand of face to face kunnen worden gevolgd.

Ervaren trainers en een tutorialdienst helpen om dit psychometrische instrument onder de knie te krijgen, zodat het effectief binnen de HR-werking kan worden geïntegreerd.

Een eindexamen laat ons toe alle tijdens de opleiding verworven kennis te valideren vooraleer de accreditatie toe te kennen.

CONTACTEER ONS