Psychometrische tests om soft skills mee te meten

Als specialist op het vlak van soft skills en evaluatiewetenschappen ontwikkelt PerformanSe al 30 jaar knowhow op basis van kennis van de mens in zijn werkcontext. Ledere organisatie heeft nood aan een duidelijk zicht op de bijdragen van iedere medewerker. Zo wordt duidelijk hoe medewerkers passen in het toekomstige plaatje. Als antwoord op die vraag, ontwikkelt en verdeelt PerformanSe psychometrische tests (persoonlijkheidstests, cognitieve tests ...). Met die tests beoordelen we talent en helpen we het te ontwikkelen.

Gedragsbeoordelingen, cognitieve beoordelingen, 360°-beoordelingen, assessments, collectieve efficiëntietests, mapping ... Met onze 100% webgebaseerde oplossingen verkrijgt u een uniek beeld over uw medewerkers en hun mogelijkheden, motivatie en overtuigingen.

Die kennis is de sleutel tot individueel en collectief succes en maakt dat u met de juiste criteria aanwerft, dat u talent motiveert en aan zich bindt en dat u op lange termijn de juiste medewerker op de juiste plaats zet. Dankzij heldere, positieve relaties bent u bovendien goed voorbereid op toekomstige bedrijfstransformaties. Zo kan u samen met uw medewerkers een mooie toekomst uitstippelen.

Onze partners

Onze teams staan graag aan de spits van innovatie in de beoordeling van zachte vaardigheden 🚀. En in een wereld die voortdurend verandert, betekent een voortrekkersrol spelen op technologisch gebied ook dat je je moet weten te omringen met de juiste mensen. Bij PerformanSe zijn onze partners veel meer dan alleen maar logo's op het web. Zij zijn onze vrienden, onze bevoorrechte relaties, soms zakelijke medewerkers, en tenslotte echte partners in de misdaad. We vertellen het ze vaak, maar nooit genoeg... DANK JE WEL ❤️

Onze pijlers

Bij PerformanSe is het vertrouwen in mensen een waarde die tot uiting komt in onze tools. De objectieve beoordeling van een individu staat centraal in onze aanpak en houdt logischerwijs rekening met het menselijke aspect van de beoordeling. Aan de basis liggen een actie-ethos en een ecologie van de geest.

Psychometrische expertise en wetenschappelijke validiteit

Wetenschappelijke referentiemodellen, naleving van internationale standaarden, validatie door erkende universitaire labo's inzake psychometrie en kwalitatieve R&D-projecten.

Relationele aanpak

Respect en oog voor de werkcontext van de medewerker/kandidaat, zodat transparantie, vertrouwelijkheid, goede beslissingen en uitwisseling mogelijk worden.

Technologische omgeving

100% webbased en responsive. Een ultrasnelle verwerking van de gegevens, bewaring en bescherming van gegevens op geïnspecteerde en beveiligde servers in Frankrijk. 

Een multicontextueel en meertalig aanbod

Onze tools zijn beschikbaar in 28 talen en kunnen op specifieke vragen worden afgestemd. Onze teams komen tegemoet aan al uw specifieke noden en situaties. Die flexibiliteit zit diep ingebakken in het DNA van onze medewerkers.

Directie

Maak kennis met het directiecomité van PerformanSe, dat wekelijks samenzit om de strategieën te bespreken en uw behoeften zo goed mogelijk te vervullen!

Dominique Duquesnoy

Algemeen directeur

Melany Payoux

Innovation Manager

Francis Rantière

IT Director

Gregory Lorgeray

Administratief directeur

Samuel Héron

Directeur Consulting & Training

Onze internationale aanwezigheid

Pin logo
Pin logo
Pin logo
Pin logo
Pin logo
Pin logo
Pin logo
Pin logo
Pin logo
Pin logo
Pin logo
Pin logo
Pin logo
Pin logo

Wenst u meer te weten over onze oplossingen en dienstverlening?

Vul dit formulier in en neem contact op met onze teams.